TIN TỨC CHUNG

TIN TỨC CHUNG

Hiển thị

15:31 - 15/07/2023

VẬT LIỆU SIÊU DẪN MỚI ĐƯỢC TẠO RA TỪ CẤP ĐỘ...

  Tương lai của thiết bị điện tử sẽ dựa trên các loại vật liệu mới. Tuy nhiên, đôi khi, cấu trúc liên kết tự...

Xem thêm

09:05 - 03/07/2023

PHÁT HIỆN TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT CỦA CÁC VẬT LIỆU MÀNG...

  Một nhóm nghiên cứu đã xác minh rằng ngay cả những vật liệu vô định hình, trong đó các nguyên tử được sắp...

Xem thêm