CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PSNSPEED

 

Tên sản phẩm:PSNSPEED
Xuất xứ:VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNSPEED là giải pháp cung cấp máy chủ web hosting thế hệ mới cho doanh nghiệp với các ưu điểm nổi bật: hiệu năng năng cao, bảo mật, thân thiện với người dùng.

PSNNIDS

 

Tên sản phẩm:PSNNIDS
Xuất xứ:VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNNIDS là giải pháp cho phép giám sát toàn diện mạng văn phòng doanh nghiệp, gia đình

PSNLB

 

Tên sản phẩm:PSNLB
Xuất xứ:VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNLB là giải pháp cân bằng tải cho ứng dụng(chức năng LB) và đảm bảo ứng dụnghoạt động thông suốt trong mọi điều kiện (chức năng HA)

CÁC SẢN PHẨM VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU - VIỆN IMC

 

Viện IMC có một số sản phẩm ANAT và bảo mật dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 096 717 0177 - Mr. Hiếu.

CÁC SẢN PHẨM VỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG - VIỆN IMC

 

Viện IMC có một số sản phẩm ANAT và bảo mật dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 096 717 0177 - Mr. Hiếu.