Danh mục sản phẩm

TRẠM VSAT CƠ ĐỘNG BĂNG Ku (MANPACK VSAT Ku-BAND)

Tên sản phẩm:TRẠM VSAT CƠ ĐỘNG BĂNG Ku (MANPACK VSAT Ku-BAND)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Là trạm thông tin vệ tinh đầu cuối băng Ku, đáp ứng đa dạng và đầy đủ các nhu cầu về dịch vụ như thoại, Fax, truyền số liệu và truyền hình. Trạm vệ tinh được thiết kế có thể tháo lắp, gấp xếp vào túi đeo cơ động gọn, nhẹ, phục vụ cho nhu cầu đảm bảo thông tin liên lạc và truyền dữ liệu cơ động.

BỘ LỌC TUYẾN THU VSAT BĂNG C (C-BAND RECEIVE BAND PASS FILTER)

Tên sản phẩm:BỘ LỌC THÔNG DẢI TUYẾN THU BĂNG C THÔNG TIN VỆ TINH (C-BAND RECEIVE BAND PASS FILTER)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Sản phẩm IFC-Rx-2019 là bộ lọc thông dải trên nền tảng ứng dụng kỹ thuật hốc cộng hưởng cơ khí, là sản phẩm do Viện IMC thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt nam (VUSTA) nghiên cứu chế tạo.

KHỐI THU TẠP ÂM THẤP BĂNG X ILB-X-2019 SERIAL (X-BAND LNB)

Tên sản phẩm:

Khối LNB băng X/X-Band LNB

Xuất xứ:

Viện IMC (VUSTA)

 

 

 

Giới thiệu chung:

 

 

 

Khối LNB sửdụng trong việc thu tín hiệu vệ tinh và chuyển tín hiệu cao tần về tín hiệu trung tần được truyền qua cáp về modem.

A low noise block downconverter is used in the process receiving of satellite signals and converts them to a signal which is sent through a cable to the modem.

KHỐI BUC 8W VSAT BĂNG Ku (VSAT Ku-BAND BUC 8W)

Tên sản phẩm:KHỐI BUC 8W VSAT BĂNG Ku (VSAT Ku-BAND BUC 8W)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Khối BUC 8W BĂNG Ku (Block Up-Converter) là một khối thành phần trong tuyến phát Trạm đầu xa thông tin vệ tinh VSAT, có chức năng chuyển đổi tín hiệu trung tần (băng L) thành tín hiệu siêu cao tần (băng Ku) và khuếch đại tín hiệu.

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 5,8GHz (IPA-5.8G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 5,8GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 5,8GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 2,4GHz (IPA-2.4G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 2,4GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 2,4GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,6GHz (IPA-1.6G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,6GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 1,6GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT GPS (IPA-1.5G-2021)

Tên sản phẩmBỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT GPS (IPA-1.5G-2021)
Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần GPS, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,2GHz (IPA-1.2G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,2GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 1,2GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP BĂNG KU (ILB-Ku-2020)

Tên sản phẩmBỘ KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP BĂNG KU
Xuất xứViện IMC
Giới thiệuLà khối khuếch đại tạp âm thấp, dùng để khuếch đại tín hiệu thu được từ vệ tinh và chuyển đổi tần số sóng mang từ băng tần Ku xuống băng L để truyền qua cáp trung tần đưa về khối Mdem VSAT

BỘ KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP BĂNG X (ILB-X-2020)

Tên sản BỘ KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP BĂNG X
Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà khối khuếch đại tạp âm thấp, dùng để khuếch đại tín hiệu thu được từ vệ tinh và chuyển đổi tần số sóng mang từ băng tần X xuống băng L để truyền qua cáp trung tần đưa về khối Mdem VSAT

BỘ KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP BĂNG C

Tên sản phẩmBỘ KHUẾCH ĐẠI TẠP ÂM THẤP BĂNG C
Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chung

Là khối khuếch đại tạp âm thấp, dùng để khuếch đại tín hiệu thu được từ vệ tinh và chuyển đổi tần số sóng mang từ băng tần C xuống băng L để truyền qua cáp trung tần đưa về khối Modem VSAT