THÔNG TIN VỆ TINH

KHỐI THU TẠP ÂM THẤP BĂNG X ILB-X-2019 SERIAL (X-BAND LNB)

 

Tên sản phẩm:

Khối LNB băng X/X-Band LNB

Xuất xứ:

Viện IMC (VUSTA)

 

 

 

Giới thiệu chung:

 

 

 

Khối LNB sửdụng trong việc thu tín hiệu vệ tinh và chuyển tín hiệu cao tần về tín hiệu trung tần được truyền qua cáp về modem.

A low noise block downconverter is used in the process receiving of satellite signals and converts them to a signal which is sent through a cable to the modem.

TRẠM VSAT CỐ ĐỊNH BĂNG C, Ku (VSAT SYSTEM C-BAND AND Ku-BAND)

 

Tên sản phẩm:TRẠM VSAT CỐ ĐỊNH BĂNG C, Ku (VSAT SYSTEM C-BAND AND Ku-BAND)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Là trạm thông tin vệ tinh đầu cuối băng C hoặc băng Ku với các phương thức liên lạc đa dạng như cố định và bán cố định, có thể lắp đặt tại chỗ, trên xe hay tàu biển. Trạm vệ tinh có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu về dịch vụ như thoại, Fax, truyền số liệu và truyền hình.

TRẠM VSAT CƠ ĐỘNG BĂNG Ku (MANPACK VSAT Ku-BAND)

 

Tên sản phẩm:TRẠM VSAT CƠ ĐỘNG BĂNG Ku (MANPACK VSAT Ku-BAND)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Là trạm thông tin vệ tinh đầu cuối băng Ku, đáp ứng đa dạng và đầy đủ các nhu cầu về dịch vụ như thoại, Fax, truyền số liệu và truyền hình. Trạm vệ tinh được thiết kế có thể tháo lắp, gấp xếp vào túi đeo cơ động gọn, nhẹ, phục vụ cho nhu cầu đảm bảo thông tin liên lạc và truyền dữ liệu cơ động.

BỘ LỌC TUYẾN THU VSAT BĂNG C (C-BAND RECEIVE BAND PASS FILTER)

 

Tên sản phẩm:BỘ LỌC THÔNG DẢI TUYẾN THU BĂNG C THÔNG TIN VỆ TINH (C-BAND RECEIVE BAND PASS FILTER)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Sản phẩm IFC-Rx-2019 là bộ lọc thông dải trên nền tảng ứng dụng kỹ thuật hốc cộng hưởng cơ khí, là sản phẩm do Viện IMC thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt nam (VUSTA) nghiên cứu chế tạo.

KHỐI BUC 8W VSAT BĂNG Ku (VSAT Ku-BAND BUC 8W)

 

Tên sản phẩm:KHỐI BUC 8W VSAT BĂNG Ku (VSAT Ku-BAND BUC 8W)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Khối BUC 8W BĂNG Ku (Block Up-Converter) là một khối thành phần trong tuyến phát Trạm đầu xa thông tin vệ tinh VSAT, có chức năng chuyển đổi tín hiệu trung tần (băng L) thành tín hiệu siêu cao tần (băng Ku) và khuếch đại tín hiệu.

KHỐI BUC 5W VSAT BĂNG C (VSAT C-BAND BUC 5W)

 

Tên sản phẩm:KHỐI BUC 5W VSAT BĂNG C (VSAT C-BAND BUC 5W)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Khối BUC 5W BĂNG C (Block Up-Converter) là một khối thành phần trong tuyến phát Trạm đầu xa thông tin vệ tinh VSAT, có chức năng chuyển đổi tín hiệu trung tần (băng L) thành tín hiệu siêu cao tần (băng C) và khuếch đại tín hiệu.