Liên hệ

Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng (Viện IMC) - Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA)

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: info@imc.org.vn; contact@imc.org.vn

Website: https://imc.org.vn


Hotline: (+84) 982720920 (Mr. Dũng) hoặc (+84) 373733466 (Mr. Ba)