TIN TỨC CHUNG

TIN TỨC CHUNG

Hiển thị

16:07 - 11/11/2022

THỬ NGHIỆM LASER ĐÁNH LỪA CÁC PHƯƠNG TIỆN TỰ HÀNH

Các nhà khoa học đã thử nghiệm cuộc tấn công đầu tiên tạo ra điểm mù cho cảm biến lidar điều khiển xe...

Xem thêm

08:09 - 07/11/2022

ĐỘT PHÁ MỚI TRONG TRUYỀN THÔNG TIN QUANG

Các nhà khoa học lần đầu tiên đã chế tạo ra thiết bị truyền sóng đơn hướng làm tăng đáng kể chất...

Xem thêm

08:55 - 31/10/2022

GIẢI PHÁP GIỮ CHI PHÍ SẠC KHÔNG DÂY Ở MỨC HỢP LÝ

Định giá hiệu quả là yếu tố rất quan trọng để giảm thiểu chi phí năng lượng cho các nhà khai thác tư nhân...

Xem thêm

09:57 - 21/10/2022

MÀN TRẬP CUỘN VÀ MÀN TRẬP TOÀN CỤC TRONG CAMERA

Màn trập là thành phần tiêu biểu của camera và cách mỗi định dạng của cảm biến camera đọc tín hiệu trên...

Xem thêm

08:00 - 12/10/2022

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HOẠT ĐỘNG 24/7

Các nhà khoa học mới đây đã công bố về một loại hệ thống thu năng lượng mặt trời mới phá vỡ kỷ lục...

Xem thêm

17:11 - 05/10/2022

MÔ HÌNH AI HỌC LIÊN TỤC TỪ DỮ LIỆU MỚI TRÊN CÁC...

Một kỹ thuật mới cho phép đào tạo các mô hình học máy trên các thiết bị tiên tiến có bộ nhớ rất hạn...

Xem thêm

14:27 - 22/09/2022

SỬ DỤNG HỌC MÁY ĐỂ TẠO RA MÔ HÌNH 3D TỪ CÁC HÌNH...

Các nhà nghiên cứu từ Trường Kỹ thuật McKelvey tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ) đã phát triển một...

Xem thêm

23:12 - 17/09/2022

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA IN 3D ĐẾN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Nhiều ý kiến cho rằng công nghệ in 3D chủ yếu được áp dụng để sản xuất hàng hóa ở quy mô cục bộ, ít...

Xem thêm