Tòa nhà chọc trời siêu nhỏ?

Tòa nhà chọc trời siêu nhỏ?

Tòa nhà chọc trời siêu nhỏ?

15:41 - 18/12/2023

CẤU TRÚC NANO METALENS CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HÓA VỚI CHI PHÍ THẤP?
Bộ lọc thông dải băng tần kép dựa trên công nghệ ống dẫn sóng tích hợp
Như thế nào là sạch?
OpenVINO
YOLO

 

Các chip hiện đại có thể có tới 100 lớp, tất cả các lớp này đều cần được sắp xếp chồng lên nhau với độ chính xác nanomet (được gọi là "lớp phủ"). Kích thước của các đặc điểm được in trên chip thay đổi tùy theo lớp, điều đó có nghĩa là các loại hệ thống in thạch bản khác nhau được sử dụng cho các lớp khác nhau.

 

                                         Hình ảnh chip phóng to có cấu trúc như những tòa nhà chọc trời

 

 

                                                           Minh họa bên trong máy in thạch bản chip

 

 

Nguyên tắc in thạch bản chip