TIN TỨC HOẠT ĐỘNG - VIỆN IMC

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG - VIỆN IMC

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG - VIỆN IMC

21:55 - 03/04/2020

Tin tức hoạt động Viện IMC - Tháng 3/2020...

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Tin tức hoạt động Viện IMC - Tháng 3/2020...