PSNNIDS

  • IMC-PSNNIDS
Tên sản phẩm:PSNNIDS
Xuất xứ:VIỆN IMC

Giới thiệu chung:

PSNNIDS là giải pháp cho phép giám sát toàn diện mạng văn phòng doanh nghiệp, gia đình

 

Chỉ tiêu và tính năng chiến kỹ thuật:

 

 

- Phát hiệnmọi tấn công mạng phổ biến đã được công bố bởi MITRE ATT&CK®

- Phát hiện các tấn công mạng chưa được công bố trên thế giới

- Phát hiện và tái hiện nội dung ứng dụng hoạt động trong mạng được giám sát bao gồm: ứng dụng web (HTTP, HTTPS); ứng dụng truyền file (FTP, FTPS, MIME, BITTORENT); ứng dụng thư điện tử (IMAP4, POP3, SMTP); ứng dụng VoIP/FAX và đa phương tiện (SIP, H323, H248, T38, IAX2, MGCP, RTP, RTPS); ứng dụng mạng riêng ảo (ESP, IPSEC); ứng dụng kết nối từ xa (Telnet)

- Hoạt động ổn định, đúng chức năng đối với băng thông đầu vào 2Gbps, tốc độ sinh cảnh báo tối đa đạt 8000 cảnh báo/s

 

Các đặc điểm nổi bật:

 

 

- Khả năng bảo mật cao, toàn diện: Có thể phát hiện các tấn công phổ biến đã được công bố cũng như các tấn công mới chưa được công bô

- Hiệu năng cao, dễ dàng mở rộng nâng cấp:

Hiệu năng lưu vết gói tin đạt 10Gbps

Hiệu năng phân tích đạt 2Gbps (x5 so với các sản phẩm có cùng tính năng như Suricata 2, Snort)

Hiệu năng tuyến tính theo số core CPU

- Triển khai gọn nhẹ, linh hoạt:
Tài nguyên cần thiết cho triển khai gọn nhẹ (8 core, 8G RAM)

Có thể triển khai dưới phiên bản thiết bị phần cứng hoặc phiên bản ảo hỏa

Dễ dàng nâng cấp (không cần thay đổi phần cứng, phần mềm) thông qua nâng cấp plugins

 

Khả năng ứng dụng:

 

 

- Giám sát mạng văn phờngdoanh nghiệp

- Giám sát mạng gia đình