OpenVINO

OpenVINO

OpenVINO

07:56 - 08/11/2023

OpenVINO™ là bộ công cụ mã nguồn mở để tối ưu hóa và triển khai ứng dụng AI.

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU MỚI ĐẦY HỨA HẸN CHO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CHO CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
LỊCH TRÌNH MỘT SỐ SỰ KIẾN SẮP DIỄN RA CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẾ GIỚI
MẠNG KHÔNG DÂY THẾ HỆ TIẾP THEO
HỆ THỐNG NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI TRỞ NÊN TOÀN DIỆN HƠN NHỜ MỘT NGHIÊN CỨU MỚI

Bộ công cụ OpenVINO là gì?

OpenVINO™ là bộ công cụ mã nguồn mở để tối ưu hóa và triển khai các ứng dụng AI.

Tăng cường hiệu suất học sâu trong thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói tự động, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các tác vụ thông thường khác
Sử dụng các mô hình được đào tạo bằng các framework phổ biến như TensorFlow, PyTorch, v.v...
Giảm yêu cầu tài nguyên và triển khai hiệu quả trên nhiều nền tảng Intel® từ biên đến đám mây
Phiên bản nguồn mở này bao gồm một số thành phần: OpenVINO Model Converter (OVC), OpenVINO™ Runtime, cũng như CPU, GPU, GNA, nhiều thiết bị và các plugin không đồng nhất để tăng tốc độ suy luận deep learning trên CPU Intel® và Đồ họa bộ xử lý Intel®. Nó hỗ trợ các mô hình được đào tạo trước từ Open Model Zoo, cùng với hơn 100 mô hình nguồn mở và công khai ở các định dạng phổ biến như TensorFlow, ONNX, PaddlePaddle, MXNet, Caffe, Kaldi.

Các thành phần
OpenVINO™ Runtime - là một tập hợp các thư viện C++ có liên kết C và Python cung cấp một API chung để cung cấp các giải pháp ứng dụng trên nền tảng bạn chọn.
Core - cung cấp API cơ sở để trình bày và sửa đổi mô hình.
Inference - cung cấp API để ứng dụng các mô hình trên thiết bị.
Các phép biến đổi - chứa tập hợp các phép biến đổi phổ biến được sử dụng trong các plugin OpenVINO.
Các phép biến đổi có độ chính xác thấp - chứa tập hợp các phép biến đổi được sử dụng trong các mô hình có độ chính xác thấp
Các ràng buộc - chứa tất cả các ràng buộc OpenVINO có sẵn được nhóm OpenVINO duy trì.
C - API C cho OpenVINO™ Runtime
python - API Python cho Thời gian chạy OpenVINO™
Plugin - chứa các plugin OpenVINO được nhóm OpenVINO duy trì ở dạng nguồn mở. Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách các thiết bị được hỗ trợ.
Giao diện người dùng - chứa các giao diện người dùng OpenVINO có sẵn cho phép đọc các mô hình từ định dạng khung gốc.
OpenVINO Model Converter (OVC) - là một công cụ dòng lệnh đa nền tảng hỗ trợ chuyển đổi giữa môi trường đào tạo và triển khai, đồng thời điều chỉnh các mô hình học sâu để thực thi tối ưu trên các thiết bị đích điểm cuối.
Mẫu - các ứng dụng bằng ngôn ngữ C, C++ và Python hiển thị các trường hợp sử dụng OpenVINO cơ bản.
Xem thêm thông tin chi tiết về OpenVINO tại đây.

 

 

(Sưu tầm)
VIỆN IMC
Tòa nhà IMC Tower, Số 176 Trường Chinh, Phường Khương
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel/Fax : (+84) 24 3566 6232 / 24 3566 6234
Email: info@imc.org.vn   Website: https://imc.org.vn