RADAR ANTI-DRONE

HỆ THỐNG RADAR ANTIDRONE - VIỆN IMC

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống Anti-Drone.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 097 350 7373 - Mr. Cường.