CÁC SẢN PHẨM VỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG - VIỆN IMC

CÁC SẢN PHẨM VỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG - VIỆN IMC

  • IMC-ANAT-2020

Viện IMC có một số sản phẩm ANAT và bảo mật dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 096 717 0177 - Mr. Hiếu.

Viện IMC có một số sản phẩm ANAT mạng và bảo mật dữ liệu dùng cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ Viện IMC theo thông tin tại đây: https://imc.org.vn/lien-he

Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng (IMC)

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: contact@imc.org.vn; info@imc.org.vn

Website: https://imc.org.vn 

Hotline: (+84) 97 350 7373 - Mr. Cường.

             (+84) 96 717 0177 - Mr. Hiếu.

Trân trọng !!!