Liên hệ

Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng (Viện IMC) - Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA)

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: contact@imc.org.vn
info@imc.org.vn

Website: https://imc.org.vn

Hotline: 088.825.8198


CÁC KHỐI TRỰC THUỘC:

1. Khối Nghiên cứu và Phát triển: dung.tranvan@imc.org.vn; 0982720920 (Mr. Dũng)
2. Khối Kinh doanh: hoa.buithanh@imc.org.vn