Liên hệ

Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng (Viện IMC) - Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA)

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: contact@imc.org.vn; info@imc.org.vn

Website: http://imc.org.vn


Hotline: (+84) 97 350 7373 - Mr. Cường