CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hiển thị

10:55 - 05/03/2024

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỢP TÁC GIỮA IMC VÀ ĐẠI HỌC MỞ...

Giải pháp phát hiện bất thường mạng (NIDS) dựa trên những mô hình nguồn mở tích hợp các thuật toán học máy và...

Xem thêm

09:02 - 29/02/2024

YOLO v9: Vượt qua ranh giới phát hiện đối tượng theo...

Lĩnh vực phát hiện đối tượng đã chứng kiến ​​​​một cơn lốc tiến bộ trong những năm gần đây và phiên bản...

Xem thêm

07:56 - 08/11/2023

OpenVINO

OpenVINO™ là bộ công cụ mã nguồn mở để tối ưu hóa và triển khai ứng dụng AI.

Xem thêm

16:23 - 07/11/2023

YOLO

You Only Look Once (YOLO) là mô hình phát hiện đối tượng theo thời gian thực hiện đại.

Xem thêm