TRẠM VSAT CỐ ĐỊNH BĂNG C, Ku (VSAT SYSTEM C-BAND AND Ku-BAND)

TRẠM VSAT CỐ ĐỊNH BĂNG C, Ku (VSAT SYSTEM C-BAND AND Ku-BAND)

  • IVS-C&Ku-2019

 

Tên sản phẩm:TRẠM VSAT CỐ ĐỊNH BĂNG C, Ku (VSAT SYSTEM C-BAND AND Ku-BAND)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Là trạm thông tin vệ tinh đầu cuối băng C hoặc băng Ku với các phương thức liên lạc đa dạng như cố định và bán cố định, có thể lắp đặt tại chỗ, trên xe hay tàu biển. Trạm vệ tinh có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu về dịch vụ như thoại, Fax, truyền số liệu và truyền hình.

 

Chỉ tiêu và tính năng chiến kỹ thuật:

- Trạm thông tin vệ tinh cố định bao gồm các thành phần:

 

  

 

  

- Dải tần làm việc:

   Băng C (thu/phát):

   Băng Ku (thu/phát): 

- Công suất phát:

   Băng C: 

   Băng Ku: 

- Độ nhạy thu: 

- Chỉ tiêu thiết bị đầu cuối Router IP-ATA: 

 

 

- Quản lý khai thác qua giao diện WebServer.

- Thiết kế vỏ hộp kín khít, chịu môi trường.

Thiết bị đầu cuối ATA.

Thiết bị Router - Chuyển mạch IP.

Thiết bị Modem.

Khối siêu cao tần tuyến phát BUC.

Khối siêu cao tần tuyến thu LNB.

 

(3400-3700)MHz/ (6425– 6725)MHz.

(10700–12750)MHz/ (13750-14500)MHz.

 

5Watt, 8Watt.

5Watt, 8Watt, 16Watt.

- 85dBm.

08 FXS; 01 WAN; 01 LAN.

Nén tín hiệu G711, G729A.

Báo hiệu chuẩn SIP đến tổng đài.

 

 

Ứng dụng:Là trạm thông tin vệ tinh đầu cuối băng C hoặc băng Ku với các phương thức liên lạc đa dạng như cố định và bán cố định, có thể lắp đặt tại chỗ, trên xe hay tàu biển. Trạm vệ tinh có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu về dịch vụ như thoại, Fax, truyền số liệu và truyền hình.
Nhận đặt hàng, thiết kế, gia công số lượng nhỏ, vừa và lớn theo yêu cầu.