GÓC CÔNG NGHỆ

GÓC CÔNG NGHỆ

Hiển thị

15:02 - 23/03/2020

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP ĐỒNG TRỤC -...

  Trong một số hệ thống thông tin hiện nay, các phần tử cơ khí thụ động (hốc cộng hưởng, ống dẫn sóng)...

Xem thêm

14:23 - 18/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 6 Phần 1: Bắt...

Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán Meanshift và Camshift để tìm và theo dõi các đối tượng trong...

Xem thêm

09:44 - 18/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 5 Phần 3: Tìm...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thuật toán so khớp đặc điểm và phép chiếu hình học để...

Xem thêm

08:30 - 18/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 5 Phần 2: So khớp...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách so khớp đối tượng sử dụng thuật toán Brute-Force và FLANN Matcher trong...

Xem thêm

09:18 - 16/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 5 Phần 1: Thuật...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm và cách sử dụng thuật toán phát hiện góc Harris thông qua các hàm...

Xem thêm

15:24 - 07/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 14: Biến...

Trong phần này chúng ta sẽ học cách sử dụng Hough Transform để tìm các vòng tròn trong một hình ảnh thông qua...

Xem thêm

14:23 - 07/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 13: Biến...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về Biến đổi Hough và sử dụng nó để phát hiện các dòng...

Xem thêm

11:03 - 07/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 12: Đối...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tìm ra các đối tượng trong một hình ảnh bằng cách đối sánh...

Xem thêm