THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH IP LỚP BIÊN (ACCESS ROUTER IP)

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH IP LỚP BIÊN (ACCESS ROUTER IP)

  • IRT-IP-2020

 

Tên sản phẩm:THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH IP LỚP BIÊN (ACCESS ROUTER IP)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Thiết bị Router lớp biên hợp dịch vụ đảm nhiệm chức năng chuyển mạch lớp biên và được tích hợp các dịch vụ trên nền tảng IP như thoại, fax, truyền hình, truyền số liệu.

 

Chỉ tiêu và tính năng chiến kỹ thuật:

- Số giao diện Ethernet: 

- Hỗ trợ các giao thức định tuyến:

 

- Tích hợp 04 giao diện ATA-FXS, cự ly đến 10 km

- VoIP Gateway:

- Báo hiệu VoIP hỗ trợ: 

- Các codecs hỗ trợ:  

- Tính năng triệt vọng: 

- Hỗ trợ fax over IP: 

- Các dịch vụ cấu hình, giám sát: 

- Các tính năng khác:

 

 

RJ45 10/100 Mbps, 08 LAN 02 WAN.

Định tuyến tĩnh.

Định tuyến động: IS-IS, OSPF, RIP, BGP.

01 cổng E1/MFC R2

SIP (RFC 3261, RFC3262)

G.711 u/a law, G.722, G.723, G.726, G.729 a/b, iLBC

Có, tuân theo tiêu chuẩn G.168

T.38, G.711 pass thru

HTTP, HTTPS, Telnet SSH, TFTP, Web GUI

Quality of Service (QoS).

Quản lý mạng từ xa SMTP.

Bảo mật mạng(security,firewall protection).

Mã hóa bảo vệ thông tin (encryption).
Ứng dụng:

Thiết bị Router lớp biên hợp dịch vụ đảm nhiệm chức năng chuyển mạch lớp biên và được tích hợp các dịch vụ trên nền tảng IP như thoại, fax, truyền hình, truyền số liệu.

Ngoài ra thiết bị còn đóng vai trò như một VoIP gateway kết nối mạng PSTN truyền thống thông qua trung kế luồng E1 báo hiệu R2 MFC ra mạng IP.