CÁC MÔ-ĐUN KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT SIÊU CAO TẦN

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 5,8GHz (IPA-5.8G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 5,8GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 5,8GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 2,4GHz (IPA-2.4G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 2,4GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 2,4GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,6GHz (IPA-1.6G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,6GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 1,6GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT GPS (IPA-1.5G-2021)

Tên sản phẩmBỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT GPS (IPA-1.5G-2021)
Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần GPS, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,2GHz (IPA-1.2G-2021)

Tên sản phẩm

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 1,2GHz

Xuất xứViện IMC
Giới thiệu chungLà thiết bị khuếch đại công suất cao tần chuyên dụng họat động ở dải tần 1,2GHz, có các tính năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù