HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VIBA LUỒNG 4E1 (MICROWAVE SYSTEM 4E1)

HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VIBA LUỒNG 4E1 (MICROWAVE SYSTEM 4E1)

  • IVB-4E1-2019

 

Tên sản phẩm:HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VIBA LUỒNG 4E1 (MICROWAVE SYSTEM 4E1)
Xuất xứ:Viện IMC (VUSTA)
Giới thiệu chung:Thiết bị Viba luồng là thiết bị truyền dẫn bằng vô tuyến kết nối điểm – điểm, thu phát song công trên hai tần số. Thiết bị được thiết kế theo dạng mô đun đảm bảo tính cơ động, triển khai sử dụng đơn giản. Được thiết kế với cầu hình phần cứng gồm khối ODU, khối IDU, Ăng-ten, phi đơ

 

Chỉ tiêu và tính năng chiến kỹ thuật:

- Điều chế và giải điều chế:

- Dung lượng truyền số liệu: 

- Quản lý thiết bị bằng WebServer.

- Chế độ làm việc: 

 

 

- Dải tần số làm việc:

  Dải thấp: 

  Dải cao:   

- Công suất phát(Min): 

- Độ nhạy thu (với BER=10-5, dạng điều chế QPSK): 

- Dung lượng truyền dẫn: 

- Tốc độ TSL Ethernet: 

- Nguồn cung cấp: 

- Dòng tiêu thụ (Max): 

- Kích thước:                        

  Khối IDU: 

  Khối ODU: 

- Trọng lượng:               

  Khối IDU: 

  Khối ODU: 

- Ăng ten: 

- Fi-đơ:

QPSK, QAM16.

4-16 cổng E1 tiêu chuẩn G.703.

 

Chế độ làm việc bình thường.

Chế độ tự động chọn đường truyền tránh nhiễu.

Chế độ điều khiển công suất tự động.

 

(4.500-4.700) MHz.

(4.800-5.000) MHz.

+30dBm.

-70dBm.

4-16E1 (chuẩn G.703).

2.048Kbits (chuẩn RJ45).

+48VDC.

1,5A.

 

445x280x60mm. 

340x210x105mm.

 

2kg.                      

8kg.

Parabol, khối lượng 5kg.

RG8U, dài 30÷100m.
Ứng dụng:Thiết bị Viba luồng là thiết bị truyền dẫn bằng vô tuyến kết nối điểm – điểm, thu phát song công trên hai tần số. Thiết bị được thiết kế theo dạng mô đun đảm bảo tính cơ động, triển khai sử dụng đơn giản. Được thiết kế với cầu hình phần cứng gồm khối ODU, khối IDU, Ăng-ten, phi đơ