HỆ THỐNG RADAR CẢNH GIỚI - VIỆN IMC

HỆ THỐNG RADAR CẢNH GIỚI - VIỆN IMC

  • IMC-RDR-2020

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống radar cảnh giới.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 097 350 7373 - Mr. Cường.

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống radar cảnh giới bờ biển, bầu trời, ...

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ Viện IMC theo thông tin tại đây: https://imc.org.vn/lien-he

Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng (IMC)

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: contact@imc.org.vn; info@imc.org.vn

Website: https://imc.org.vn 

Hotline: (+84) 97 350 7373 - Mr. Cường.

Trân trọng !!!