HỆ THỐNG RADAR ANTIDRONE - VIỆN IMC

HỆ THỐNG RADAR ANTIDRONE - VIỆN IMC

  • IMC-DRN-2020

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống Anti-Drone.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ đến Viện IMC.

Hotline: 097 350 7373 - Mr. Cường.

Viện IMC đang phát triển các giải pháp và xây dựng hệ thống Anti-Drone.

Để tư vấn về giải pháp và các sản phẩm cụ thể xin vui lòng liên hệ Viện IMC theo thông tin tại đây: https://imc.org.vn/lien-he

Viện phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng (IMC)

Địa chỉ: 176 Trường Chinh - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội - Việt Nam

Tel/Fax: (+84) 24 3566 6232 / (+84) 24 3566 6232

Email: contact@imc.org.vn; info@imc.org.vn

Website: https://imc.org.vn 

Hotline: (+84) 97 350 7373 - Mr. Cường.

Trân trọng !!!