GÓC CÔNG NGHỆ

GÓC CÔNG NGHỆ

Hiển thị

14:03 - 04/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 7:...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu đường viền hình ảnh thông qua các hàm cv2.findContours() và...

Xem thêm

10:58 - 04/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 6: Thuật...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát hiện các cạnh trong hình ảnh sử dụng thuật toán Canny thông qua...

Xem thêm

13:24 - 30/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 5: Độ...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm độ dốc và cạnh hình ảnh thông qua các hàm sau: cv2.Sobel(),...

Xem thêm

10:35 - 30/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 4: Làm...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm mờ hình ảnh với nhiều bộ lọc thông thấp khác nhau và áp dụng...

Xem thêm

11:13 - 29/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 3: Tạo...

Trong hướng dẫn này chúng ra sẽ tìm hiểu về ngưỡng đơn giản, ngưỡng thích ứng và ngưỡng Otsu thông qua các...

Xem thêm

11:15 - 16/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 2: Biến...

Trong bài này chúng ta sẽ học cách áp dụng các phép biến đổi hình học khác nhau trên hình ảnh như phép tịnh...

Xem thêm

09:18 - 15/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 1: Thay...

Trong phần này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi hình ảnh từ không gian màu này sang không gian màu khác, chẳng...

Xem thêm

14:46 - 14/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 3, Phần 3: Đánh...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đo lường và cải thiện hiệu suất đoạn code thông qua các hàm...

Xem thêm