GÓC CÔNG NGHỆ

GÓC CÔNG NGHỆ

Hiển thị

15:02 - 23/03/2020

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP ĐỒNG TRỤC -...

  Trong một số hệ thống thông tin hiện nay, các phần tử cơ khí thụ động (hốc cộng hưởng, ống dẫn sóng)...

Xem thêm

10:27 - 15/02/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 7 Phần 3: Nhận...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhận diện khuôn mặt sử dụng thuật toán Haar Cascades.

Xem thêm

08:23 - 14/02/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 7 Phần 2: Phát...

Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phát hiện người đi bộ trong video.

Xem thêm

15:02 - 09/02/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 7 Phần 1: Phát...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phát hiện người đi bộ trong hình ảnh sử dụng một kỹ thuật...

Xem thêm

13:26 - 25/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 6 Phần 2: Phép...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng làm quen với các phương pháp trừ nền (Background subtraction) có sẵn trong OpenCV.

Xem thêm

14:23 - 18/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 6 Phần 1: Bắt...

Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán Meanshift và Camshift để tìm và theo dõi các đối tượng trong...

Xem thêm

09:44 - 18/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 5 Phần 3: Tìm...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thuật toán so khớp đặc điểm và phép chiếu hình học để...

Xem thêm

08:30 - 18/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 5 Phần 2: So khớp...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách so khớp đối tượng sử dụng thuật toán Brute-Force và FLANN Matcher trong...

Xem thêm